Personvernerklæring

Sporten Bagn holder til på adressen Storebruvegen 3, 2930 Bagn og ønsker en transparent kundereise. Vi vil derfor forklare deg hva slags informasjon som blir lagret og hva den blir brukt til i denne personvernerklæringen. All behandling av personopplysninger er bestemt og underlagt personvernloven. Tilsyn med personvernloven er underlagt Datatilsynet. Som behandler av dine data er Sporten Bagn AS ansvarlig for at personvernloven følges.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Her vil du få se hva dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger er. For å benytte deg av dette må du kontakte oss, se kontaktinformasjonen over. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikker på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon
Du har rett til å få informasjon om alle personopplysninger vi behandler om deg.

Innsyn
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Opplysningene du har avgitt i forbindelse med kjøp hos Sporten Bagn vil kunne håndteres i din kundeprofil, om ikke opplysningene er slettet. Ellers ta kontakt med oss.

Endring og sletting
Du kan be oss rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Flere opplysninger kan du også endre selv i din brukerprofil. Vi skal så klart imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for gitte opplysninger.

Rett til å begrense eller protestere mot behandllingen
I henhold til lov om behandling av personopplysninger artikkel 21 skal behandlingsansvarlige ikke lenger behandle personopplysnningene, med mindre vedkommende kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Rett til dataportabilitet
Opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss som er gitt av deg og behandlet automatisk, kan du be om å få disse personopplysningene om deg utlevert. Enten utlevert eller overført til en annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Automatisert behandling, herunder priflering
Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som personopplysninger gjelder. Se lov om behandling av personopplysninger artikkel 22.

Klager
Om du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke overstemmer med det som er beskrevet, kan dette klages. Vi ber deg imidlertid å først kontakte oss slik at vi kan utbedre eventuelle feil behandling raskest mulig. Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte datatilsynet på datatilsynets nettsider.

Endringer
Hvis det skulle skje noen endringer av våre tjenester eller i regelverket som er beskrevet her, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringer. Ellers skal vi oppdatere informasjonen på vår nettside.

Handlekurv
Skroll til toppen